Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

27.10.18
0
Diskusný príspevok na zasadnutí MZ MČ Bratislava-Rača v utorok 23.10.2018.

1. Pani prednostka doteraz nebola schopná zabezpečiť materiál, v ktorom by oboznámila občanov, kde boli použité prostriedky z úveru 1,9 mil. EUR. Myslím, že v tomto volebnom období sa to občania nedozvedia. Chýba do volieb už len 18 dní, venuje sa zabezpečeniu volieb. Chyba bola, že úver nebol prerokovaný s občanmi.

2. Viackrát som chcel pomôcť pri zabezpečení investícií bez finančnej odmeny. Mám na to vzdelanie a 50-ročnú prax. Mám prehľad o realizovaných investíciách. Neviem dôvod, prečo nebola ukončená stavba MŠ na Novohorskej a strediska čistoty. Údajne skrachovala firma, ktorá to realizovala. To nie je objektívny dôvod. Je to zanedbanie a nevenovanie sa kontrole realizácie stavby. Chýbajú odborníci. Výber vedúceho investičného odboru nebol cez výberové konanie. Môžem zodpovedne prehlásiť, že keby som sa bol mohol vyjadriť k  financovaniu investícií, bolo by sa ušetrilo cez 200 tis. EUR. Amfiteáter, obecná záhrada, detské ihrisko Hubeného, revitalizácia Komisárky a iné.

3. K predvolebným bilbordom našej MČ Rača. Na začiatku to bolo 50 bilbordov starostu. Čo žijem v Rači, to tu ešte nebolo. Neviem si vysvetliť dôvod jeho konania. Veď za 8 rokov ho už Račania dobre poznajú. Neviem, ako chce prevzdušniť Raču. Verím, že do volieb už bilbordy nebudú popísane. Bol som v Ružinove, kde som na bilbordoch videl niečo podobné ako v Rači. I tu sa prejavila nenávisť a zloba jednotlivých kandidátov na starostu a poslancov. Žijeme nie v ľudskej dobe.

4. Veľa mojich námetov sa splnilo. Posledné po 3 rokoch náter zábradlí pri električkových tratiach. Ešte by bolo dobré natrieť zábradlia v celej Rači. Nesplnila sa mi výmena okien na budove miestneho úradu. Terajší stav budovy sťažuje pracovné prostredie pracovníkom MÚ Rača. V zime si dokurujú elektrickými spotrebičmi a nemôžu regulovať teplo z radiátorov pre nefunkčné ventily. Bol som v zime v kanceláriách. Dúfam, že nový alebo staronový starosta zlepšia pracovné prostredie zamestnancom MÚ Rača, ktorých je cez sto. Chcel by som poďakovať všetkým pracovníkom MÚ, že i v takýchto podmienkach zabezpečujú prácu pre občanov.

5. Nebol som spokojný s prácou prednostky ako aj s prácou investičného oddelenia. Ďalej ďakujem aktívnym poslanom, ktorých bolo málo. Väčšina z vás to robí kvôli mesačným finančným odmenám vo výške 330 EUR. Výsledkom vašej práce bolo, že pani prednostka prestala dávať písomné odpovede na námety občanov a tým občania vo väčšom počte prestali chodiť na poslanecké dni a miestne zastupiteľstvo. To si nedovolila ani jedna prednostka v minulých rokoch. Nedostala súhlas od starostov. Nebolo to demokratické, prejavila sa arogancia moci zodpovedných pracovníkov.

Na záver chcem povedať, že verím, že občania aj mladí prídu vo väčšom počte voliť a príde k značnej výmene dlhoročných poslancov. Na letákoch som zistil, že za poslancov kandidujú vzdelaní ľudia a odborníci. Za nie dobrý stav, ktorý máme v Rači, sú zodpovední nielen pán starostka a pani prednostka, ale aj poslanci, ktorí ani jeden rok nevyhodnotili svoju činnosť poslanca.

Ďakujem za to, že ste ma vypočuli a dúfam, že Rača zvládne voľby na primátora, starostu a poslancov v zmysle platných zákonov o voľbách.

Ing. Milan Depeš
Karpatské námestie 25, Bratislava-Rača

0 komentárov:

Zverejnenie komentára