Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

20.9.18
0
Námety na septembrové zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača 18.9.2018.

1.  Náš pán starosta sa opätovne rozhodol kandidovať za starostu. Veľa občanov vyjadrovalo nespokojnosť s jeho aroganciou a vychvaľovaním sa v Račianskom výbere a v Račanovi. Dnešná doba umožnila to, že v politike sa dá zbohatnúť, preto je ten boj o funkciu starostu a poslancov. Pán starosta vstúpil do politiky cez Stranu zelených. Táto sa rozpadla. Ďalej využil to, že do mestského zastupiteľstva sa dostal cez stranu MOST-HID. Teraz v novinách Račan oznámil, že ide kandidovať ako nestraník. Prečo? No preto, že taký mesačný príjem cez tritisíc eur nikde nezarobí pri jeho vzdelaní. Rád by som chcel vidieť jeho majetkové priznanie, ktoré je uložené v trezore.

2. Nie je dobrá vizitka pre MČ Rača, že má pán starosta 50 bilbordov po Rači. Nie je to potrebné, pretože ľudia ho poznajú už 8 rokov starostovania a z Račianskeho výberu. Nie je slušné a ľudské, že sa našli občania, ktorí na veľa bilbordov napísali, že starosta je BIELY KÔŇ DEVELOPEROV. Do volieb sú ešte necelé dva mesiace a občania sa majú denne na to pozerať. Nie je to dôstojné a Rača si to nezaslúži.

3. Na minulom zasadnutí som sa vyjadril, že v septembri oznámim, ktorým poslancom odporučím, aby už v ďalších voľbách nekandidovali. Sú to p. Milan Andráš, Jozef Bratina, Rudolf Ivičič, Miloš Máťuš, Róbert Pajdlhauser, Monika Luknárová a Rastislav Žitný. Nezáujem o zlepšenie životného prostredia a nezáujem námety občanov. Neúčasť na poslaneckých dňoch. Oceňujem prácu pani poslankyne Milady Dobrotkovej.

4. Nebolo pre Raču dobré, že sme mali dve volebné obdobia pani prednostku a pána starostu, ktorí sa dištancovali od občanov (poslanecké dni). Pán starosta mal termín prijímať občanov v stredu. Bol som u neho trikrát. Moje námety sa nesplnili. Osobne som mu jedenkrát telefonoval, aby som sa vyjadril k projektovej dokumentácii na revitalizáciu obecnej záhrady. Jednalo sa o značne vysoké finančné náklady. Po mojom stanovisku sa projekt nerealizoval.

5. Nebolo pre Raču dobré, že sme nemali prednostku z MČ Rača, ale z Pezinka. Pán starosta jej pridelil osobné auto z MÚ, ktoré používa z Pezinka na úrad a z úradu domov. Auto využíva aj na súkromné účely a na dopravu do Chorvátskeho Grobu, kde vykonáva kontrolórku so súhlasom starostu. Za 8 rokov sa náklady na používanie auta vyšplhali na desaťtisíce eur. Veď z Pezinka ide doprava do Rače každú pol hodinu (vlak, autobus). Väčšinu nákladov tvorí doprava do práce a z práce. Sú to služobné cesty.

6. Informácia pána starostu v Račianskom výbere, že na Radničnom námestí sa vybuduje park a detské ihrisko, ktoré uhradí developer, potešila mladé rodiny, ktoré tam bývajú. Avšak tešili sa zbytočne. Bola to chyba pána starostu ako aj nezáujem poslancov, že sa to neurobilo. Bohužiaľ, napraviť sa to nedá. Bytovka, ktorá je postavená na mieste, kde mal byť park, sa už nezbúra. Veľa mladých rodín s deťmi trávi čas v parku J. M. Hurbana.

7. Občania požadujú zverejniť prehľad v Račianskom výbere, ako bolo nakladané s financiami úveru 1,9 mil. €.

8. Revitalizácia detského ihriska na Hubeného za 205.000 € je prehnaná. V meste Bardejov za podobnú čiastku revitalizovali 10 ihrísk. MČ Rača je bohatá aj vďaka úveru 1,9 mil. € a môže si to dovoliť. Ihrisko je v odľahlej, málo navštevovanej oblasti.

9. Materská škola Novohorská nebude dokončená ani za 8 mesiacov. Kto je zodpovedný za výber firmy na dvoch stavbách, ktorá skrachovala? Je to potrebné preveriť odbornou komisiou.

10. Socha na Karpatskom námestí bola obnovená, žiada si to ešte na betónový sokel položiť dlažbu, vyspraviť sokel a vymaľovať ho.

Aj keď som nedostal stanovisko k mnohým mojim podnetom, veľa sa podarilo splniť v spolupráci s vedúcimi oddelení MÚ. Bola to nová strešná krytina na poliklinike Tbiliská, nátery oplotení na MŠ a ZŠ. Len na ZŠ Tbiliská to bolo 300 metrov. Veľmi ma potešilo, že po troch rokoch sa natrelo zábradlie pri električkovej trati. Odstránenie dvoch garáží ako aj oprava cesty pred seniorským domom trvala 10 rokov. Odstránenie nefunkčných novinových stánkov na Černockého a Peknej ceste trvalo 3 a 4 roky. Na moje upozornenie na poslaneckom dni poslanec Hrdlička zabezpečil opravu 6 komínov na cirkevnej škole na Detvianskej. Vrch komínov sa rozpadal a hrozilo, že deti na chodníku pod strechou môžu utrpieť aj smrteľný úraz z padajúcich tehál. Dva rady tehál boli odstránené a oplechované.

Bolo toho dosť, čo sa mi podarilo za 12 rokov zabezpečiť. K tomu som využil moju dlhoročnú prax. Nerobil som to kvôli financiám, ale preto, že som pomáhal tam, kde to bolo užitočné pre občanov Rače.

Chcem týmto osloviť a požiadať občanov Rače, starších i mladých, aby sa zúčastnili volieb a zvolili takého starostu, ktorý zabezpečí lepšie podmienky a životné prostredie pre obyvateľov Rače. Bývam tu už 44 rokov a pomáham svojimi námetmi zlepšovať život občanov v tejto náročnej dobe, hlavne mladej generácii.

Na záver chcem povedať, že je neslušné a nedôstojné, keď pán starosta pred mojím vystúpením v diskusii na MZ vždy opustí rokovaciu miestnosť.

Želám všetkým občanom zdravie a pokoj.

Ing. Milan Depeš
Karpatské námestie 25
Bratislava-Rača


Súvisiace články:


0 komentárov:

Zverejnenie komentára